• Начало
 • ЧЗВ
 • Програма Еразъм
 • Документи
 • Новини
 • Контакти
 • Начало / СВУБИТ - Секторна програма Еразъм
  Страницата е в процес на обновяване. Моля да ни извините за причиненото неудобство.

   

  Сайтът http://erasmus.unibit.bg/  е специализирана интернет страница, създадена специално за нуждите на Програмата за учене през целия живот – Секторна програма „Еразъм”, от Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, с любезното съдействие на Центъра за развитие на човешките ресурси.

  Проектът е финансиран със средства от бюджетно перо „Организация на мобилността”, според сключения за 2007/2008 академична година с ЦРЧР Договор 2007-ERA-MOB-028 за отпускане на финансова подкрепа за мобилност по програма „Еразъм”  Програма за учене през целия живот.

  Целта на проекта е осигуряване на информационна обезпеченост  за  секторна програма „Еразъм”, за условията за участие, процедурите по кандидатстване, за  необходимите документи, съответните срокове, осъществяването и отчитането на различните дейности по програмата, и не на последно място   улесняване на  достъпа до програмата както на студентите от СВУБИТ, желаещи да участват, така и на чуждестранните студенти, желаещи да получат по-детайлна представа за нашето Висше училище.

  Сайтът е виртуално място, популяризиращо възможностите за студентски практики в европейски компании и за мобилно учене в чужди университети по програма „Еразъм”.

  По този начин СВУБИТ изпълнява политиката си за правилно прилагане на принципите на Болонската декларация, популяризиране и успешно реализиране на концепцията на Програмата за учене през целия живот Секторна програма „Еразъм”, насочена към постигането на ефективно, качествено и пълноценно развитие на човешките ресурси /студентите, академичния и неакадемичния състав на университета/ и създаване на необходимите условия за увеличаване на броя на участниците в Секторна програма „Еразъм” с оглед придобиване и подобряване на техните професионални и социални знания, умения и компетенции и повишаване  на конкурентоспособността на младите хора чрез европейско финансиране.

  Мобилността и стажовете в чужбина ще допринесат за подготовката на конкурентоспособни, практически подготвени млади специалисти и преподаватели, с актуални знания, висока адаптивност, умения и компетенции.

   

              Инициативата се осъществява в партньорство с Европейска комисия,  Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура и Центъра за развитие на човешките ресурси.